Der er penge i at bruge briller

Af Stig Andersen

Vejledningen kommer i HoloLens-brillen, og begge hænder er frie til at justere ventilen på motoren fra MAN Energy Solutions. Eksemplet er fra et stort projekt, hvor den danske virksomhed Virsabi har udviklet og afprøvet mixed reality-løsninger til den maritime sektor. Business casen ligger i mere effektiv og korrekt vedligehold og dermed mindre nedetid.

Mixed reality er en Microsoft-term og dækker over augmented reality med brille frem for mobilenhed. Ifølge Jens Lauritsen, Chief Product Officer i Virsabi, er der to hovedparametre i spil, hvis man overvejer at implementere mixed reality. Det første er, om man har arbejdsprocesser, der kræver grundig vejledning undervejs, og hvor det samtidig er vigtigt at have begge hænder frie til at arbejde med. Det andet har med kompleksiteten af arbejdsopgaven at gøre.

Opgaven skal have en vis kompleksitet, før det kan betale sig at investere i mixed reality, forklarer Jens Lauritsen, Chief Product Officer i Virsabi.

”Headmounted displays er relativt dyre, så opgaven skal have en vis kompleksitet, før det kan betale sig at investere i mixed reality. Meget firkantet sagt, så jo højere lønramme for den person, hvis arbejde man kan effektivisere ved at anvende brillen, jo bedre business case,” forklarer han.

Hvis der er mulighed for netforbindelse til brillen, kan business casen også ligge i, at man ikke behøver at have eksperter on-site. De kan via brillen følge med i, hvad operatøren ser og løbende give instrukser. Jens Lauritsen kan give mange eksempler på de store besparelser, der er at hente på den konto. En svensk kunde, der er specialiseret i print i metal, måtte flyve en ekspert til Portugal for at ordne et problem.

”Vores kunde fortæller, at det tog 10 minutter at fikse problemet, men kostede dyrt i rejsetid og omkostninger. Hvis operatøren havde haft brillen på on-site, kunne det have været ordnet hjemme fra hovedsædet.”

Færre nedbrug og mindre nedetid
I det store projekt Mixed Reality in the Maritime Sector har Virsabi udviklet og afprøvet løsninger til to arbejdsscenarier fra henholdsvis MAN Energy Solutions og Maersk Supply Service. I begge tilfælde havde operatøren en Microsoft HoloLens-brille på, der lægger et virtuelt lag i 3D ind mellem operatøren og den genstand, der arbejdes på. I brillen udpeges de steder, hvor der skal udføres en operation, og der kommer små tekstinstrukser om, hvad der skal gøres.

I MAN Energy Solutions-casen var opgaven at støtte operatøren i at forberede og udføre justering af en ventil på en dieselmotor. Responsen fra operatørerne var positiv. En af dem forklarede for eksempel, at det var en stor fordel at kunne fokusere på sine hænder og selve udførelsen af opgaven i stedet for hele tiden at skulle kigge til siden for at tjekke den trykte dokumentation. Den overordnede konklusion var, at brillen gjorde operatørerne mere effektive både i forberedelsen af opgaven og i selve udførelsen af den.

Peter Dan Petersen, Senior Manager, MAN Energy Solutions, ser store muligheder i mixed reality-løsninger som den, der blev afprøvet i projektet.

"Næste skridt er at få løsningerne ud til kunderne og vise så mange som muligt af dem, at der er penge at spare, dels ved færre og kortere nedbrud, dels ved at antallet af timer brugt til vedligehold bliver reduceret. Her vil der givetvis være en positiv business case," siger han og fortsætter:

"Løsningerne betyder også, at der ikke nødvendigvis er behov for så højt uddannet personale til de specifikke arbejdsopgaver, hvilket også bidrager positivt til business casen."

For at få det fulde udbytte af en mixed reality-løsning skal der dog foretages en betydelig investering i briller og de specifikke løsninger. Og ifølge Jens Lauritsen kan det være en udfordring, når det kommer til at realisere business casen.

”Hvis vi tager eksemplet med MAN Energy Solutions, så hænger der jo ikke lige nu briller ude på de skibe, som anvender motorerne. Så for at realisere business casen skal man finde en model for fordelingen af den investering mellem leverandøren og rederierne.”

Operatøren får dokumentation og vejledning i brillen, når ventilen skal justeres.

Effektiv vidensoverdragelse
Maersk Supply Service leverer offshore-løsninger og -services til energisektoren, og har typisk mandskab ude på skibene i fire uger ad gangen. I Maersk Supply Service-casen undersøgte man, hvordan mixed reality kunne understøtte ”familiarisation and crew handover procedures”, som handler om, at det mandskab, der afløser et andet, skal have overdrage relevant viden. Noget, der ofte sker under tidspres.

Et vigtigt element i løsningen var en ”sticky note”-funktionalitet. Den gjorde det muligt for det mandskab, der skulle afløses, at placere noter i det virtuelle lag i brillen med vigtig information til det nye mandskab. En af testpersonerne fortalte, at det ville gøre forberedelsen af overdragelsen meget nemmere, da han blot skulle gå rundt med brillen og udpege, hvad han havde foretaget sig hvor i løbet af sit skifte. For den kollega, der skulle afløse ham, ville informationen også være meget nemmere at forstå, da den blev givet i den konkrete fysiske kontekst og ikke på et løst stykke papir.

Hurtigere ibrugtagning
De to cases fra projektet Mixed Reality in the Maritime Sector handler overordnet set om vedligehold af materiel, der er i anvendelse. Jens Lauritsen peger på et andet område, hvor mixed reality også er relevant at overveje.

”Vi taler i øjeblikket med en mulig samarbejdspartner, der producerer færdige fødevareproduktionsanlæg inklusive dokumentation og uddannelse af medarbejderne. Læringskurven er temmelig stejl, så det kan tage flere måneder, før kunden er i stand til at drifte det nye anlæg 100 procent effektivt. Her forventes det, at en mixed reality-baseret dokumentation vil kunne reducere den tid væsentligt samt reducere nedetid, hvis der skulle opstå problemer,” forklarer Jens Lauritsen.

I den afsluttende rapport om projektet Mixed Reality in the Maritime Sector er der anført nogle hovedkonklusioner og anbefalinger. En af dem lyder, at hvis man kigger efter løsninger, der fungerer i et meget bredt spektrum af scenarier og hurtigt kan skaleres op til at understøtte operationer på et globalt plan, så er mixed reality endnu ikke det bedste valg.

Hvis man til gengæld har behov for teknologi, der også på kort sigt kan have en positiv effekt på relativt specifikke arbejdsprocesser, så er mixed reality værd at udforske. Rapporten definerer også de arbejdsscenarier, der typisk vil være relevante: arbejdsopgaver, der kræver begge hænder, som kræver specialviden på et vist niveau for at udføre opgaven korrekt, og hvor værdien af at udføre opgaven korrekt er høj.

 

FAKTA – Projekt "Mixed Reality in the Maritime Sector"

  • Projekt finansieret af Den Danske Maritime Fond. Løsningerne er udviklet af Virsabi i samarbejde med MDC (The Maritime Development Center). Cases fra MAN Energy Solutions og Maersk Supply Service.
  • Målet var at afprøve mixed reality-løsninger til vedligehold og vidensoverdragelse i to case-scenarier i den maritime sektor.
  • Detaljeret, men let tilgængelig projektrapport fra oktober 2018 kan downloades her.
  • Se også video om projektet her
  • Mixed reality er en Microsoft-term og betegner augmented reality-løsninger understøttet af en HoloLens-brille frem for en mobilenhed.
Tidligere artikelSMV’er skal i gang med softwarerobotter
Næste artikelRobotter løser sager om ”kritisk sygdom” i pensionsselskab
Stig Andersen, journalist og skribent på Digitalt fra 2018 til aug 2019. Indehaver af Thingvalla Kommunikation i Århus