SMV’er skal have hjælp til digital transformation

Af Stig Andersen

Danske SMV’er halter bagefter med hensyn til digitalisering og udvikling af egentlige digitale forretningsstrategier. Det var afsættet for en hel dag med indlæg under overskriftet ”Digital transformation i danske SMV’er” på DOKK1 i Aarhus som en del af den store Internet Week Denmark-festival.

Crowdsourcing som en måde at få ekstern assistance til idé- og produktudvikling og digitalisering af marketing og salg var blandt andet på programmet. Og der blev gennemgået cases med anvendelse af teknologier som droner og virtual reality. Nye spændende teknologier er der ikke mangel på. Udfordringen for SMV’erne ligger et andet sted.

”Mange SMV’er har svært ved at komme op i den strategiske helikopter, og det er en stor udfordring for mange SMV’er at vurdere, hvor man ved hjælp af digitalisering kan udvikle virksomheden i en ny retning og opdyrke nye forretningsområde,” fortalte Mette Neville, professor og leder af Center for Små og Mellemstore Virksomheder ved Aarhus BSS og ansvarlig for Aarhus BSS’ Bestyrelsesuddannelse med fokus på SMV, i sit oplæg ”SMV-bestyrelsens rolle som digital katalysator”.

Mangel på ressourcer og kompetencer
”SMV’er er ofte pressede på ressourcer både økonomiske og kompetencemæssige, og det er svært at forholde sig til de nye digitale teknologier og de muligheder, de skaber, samtidig med at man skal servicere den eksisterende forretningsmodel. Samtidig er ejerlederen – som det typisk drejer sig om – ofte fanget i driften, og selv om han forstår vigtigheden af digitalisering, savner han simpelthen tid – og måske kompetencer – til at finde ud af, hvor og hvordan digitalisering kan skabe størst værdi for virksomheden. Ejerlederen ved godt, at det er nødvendigt at komme op i helikopteren og få et strategisk overblik, men det er svært, for der er altid noget i den daglige drift, der er vigtigere nu og her.”

Ifølge Mette Neville kan svaret være en bestyrelse. Forskningen viser, at bestyrelser generelt gør en forskel, når det kommer til at sætte strategisk retning i SMV’ere. Men også her er det nemt at få øje på udfordringerne, når det kommer til digitalisering.

”Vi kan se, at mange bestyrelser er udfordret på digitale kompetencer. Vores forskning viser, at mange bestyrelser mangler viden om de nye digitale teknologier, og at de har svært ved at analysere, hvor digitalisering kan skabe størst værdi i virksomheden. De digitale muligheder er mange, men de kræver investeringer såvel økonomisk som organisatorisk, så det er helt afgørende, at man investerer der, hvor det giver størst værdi. Men sommetider ender man desværre med et klassisk tiltag, der hedder ’ansæt en sælger mere’.”

Mette Neville bad de tilstedeværende ejerledere overveje, hvordan de ville disrupte deres egen virksomhed. Svaret ville være starten på en digital forretningsstrategi.

Bestyrelser som digital katalysator

SMV’ernes udfordringer i forhold til at udnytte de forretningsmuligheder, som digitalisering giver, er baggrunden for et forskningsprojekt, ”Bestyrelsen som digital katalysator for vækst”, som Mette Neville er leder af. Projektet skal bl.a. afdække, hvordan man bedst gennemfører kompetenceudvikling i bestyrelser i forhold til de digitale forretningsmuligheder.

45 virksomheder bliver delt op i tre grupper, hvor en gruppe får lov at hyre konsulenter til at hjælpe med den digitale forretningsudvikling, en anden gruppe får sat nogle digitale mennesker ind i bestyrelserne, som kan forstyrre bestyrelsen og udfordre de traditionelle måder at tænke på, og en sidste gruppe deltager i et opkvalificeringsforløb, hvor de bliver efteruddannet med fokus på, hvordan man arbejder med digital teknologi på et strategisk niveau.

Projektet, der er støttet af Industriens Fond, er et samarbejde mellem Center for Små og Mellemstore Virksomheder, Aarhus BSS, DTU Business på Danmarks Tekniske Universitet, innovationsbureauet Gejst/Studio og Væksthus Midtjylland.

Mette Neville fortæller, at ud over at få afklaret, hvilken tilgang, der har mest effekt, så vil resultaterne fra projektet blive anvendt til at udvikle forskellige online undervisningsforløb, som frigives som open source. Derudover vil undervisningsforløbet blive en del af Bestyrelsesuddannelsen på Aarhus BSS. Onlineforløbet er frit tilgængeligt for andre bestyrelsesuddannelser, erhvervsfremmesystemet, SMV’er mv.

En af de andre indlægsholdere var Mads Troelsgaard, direktør og partner i Unity Studios, der udvikler og rådgiver om virtual og augmented reality-løsninger. Han fortalte, at selvom Unity Studios kunder hovedsagelig lå blandt større virksomheder, så var der også kommet SMV'er til. Han pegede dog på nogle faktorer, der kan skræmme mindre virksomheder fra at give sig i kast med eksempelvis virtual og augmented reality: Det er ukendt territorium, investeringen er potentiel stor, man har brug for ekstern assistance og business casen er usikker.

Støtte til digital transformation
Der er i øjeblikket gang i en del projekter, der skal hjælpe SMV’er med at gennemføre en digital transformation. På Digitalt har vi tidligere omtalt projektet ”Administrative Robotter i SMV”, hvor små og mellemstore virksomheder får støtte og sparring af større virksomhederne med erfaring på området.

Mikkel Fenneberg, iværksætter og droneekspert, gav en absolut begejstret indføring i de forretningsmæssige muligheder i droneteknologien.

Sprint:Digital, som blev gennemgået til arrangementet på DOKK1, er et andet. Projektet er nationalt og har til formål at fremme små og mellemstore virksomheders digitale transformation gennem designsprint. Projektet varetages af D2i – Design to innovate og Dansk Design Center, og det er en udmøntning af regeringens digitaliseringsstrategi under SMV:Digital.

Projektet går ud på – over kun fem dage – at hjælpe virksomhederne med  at få udviklet idéer til egentlige koncepter og handleplaner.

Tidligere artikelKunstig intelligens er på vej ud i marken
Næste artikelI Rødovre er virtual reality en del af velfærden
Stig Andersen, journalist og skribent på Digitalt fra 2018 til aug 2019. Indehaver af Thingvalla Kommunikation i Århus