NEC’s CTO: Kunstig intelligens kan levere samfundsmæssig værdi

NEC's CTO, Dr. Katsumi Emura, som var en af oplægsholderne på KMD's STEAM 2019-konference, fortæller her om, hvordan kunstig intelligens kan levere samfundsmæssig værdi.
Han peger på nødvendigheden af en tættere dialog mellem de mange interessenter og offentlig-private partnerskaber for at realisere visionerne, og han ser et behov for på internationalt niveau at harmonisere regler og lovgivning inden for privacy og etisk anvendelse af data.