Bent Dalager, KPMG: Danske finansvirksomheder er godt med inden for kunstig intelligens

Af Flemming Kjærsdam

Den danske finansielle sektor var med helt i front med anvendelse af robotter og kunstig intelligens for fire-fem år siden. Finanssektoren ligger stadig med fremme – også set med internationale øjne, siger partner Bent Dalager, der leder den enhed i revisionsvirksomheden KPMG, som rådgiver finansvirksomheder om robotter og kunstig intelligens.

Bent Dalagers kommentarer skal ses i lyset af, at det amerikanske analysefirma Nexus har spurgt 400 topledere i amerikanske finansvirksomheder om deres investeringer i robotter og kunstig intelligens. 77 pct. af de amerikanske finansvirksomheder har investeret i kunstig intelligens og machine learning i 2018 for at kunne levere nye produkter og services. 85 pct. forventer at skrue yderligere op for disse investeringer i 2019. Det er markant højere vækstrater i USA end i Danmark.

”Jeg mener ikke, den danske finansielle sektor er bagud i forhold til udlandet. De højere vækstrater i USA skal ses i lyset af, at de kommer bagfra. Næsten alle finansvirksomheder i Danmark har investeret i AI, enten selv eller via et datacenter-samarbejde. Men man kan måske godt sige, at forspringet skrumper lidt ind på forskellige områder. Ikke mindst inden for skadesforsikring, hvor vi ser udenlandske selskaber anvender IOT og droner – i betydeligt større omfang end danske forsikringsselskaber,” siger Bent Dalager.

Når den danske finanssektor har været med helt i front for fire-fem år siden og fortsat ligger godt til i dag, skyldes det ifølge Bent Dalager den høje grad af digitalisering, der har præget finanssektoren i flere årtier. Både hvad angår samarbejdet i datacentre på tværs af banker og forsikringsselskaber og om Dankort og andre betalingskort. Dette samarbejde har skabt en digital infrastruktur, som gør vilkårene ensartede og gør det nemmere at tage de nye teknologier i brug.

Den offentlige sektors digitalisering skaber også gode forhold for finanssektoren i Danmark sammenlignet med udenlandske selskaber. Digitaliseringen i det offentlige har været en del af det ”boom af robotics, machine learning og kunstig intelligens i finanssektoren”.

Bent Dalager siger, at der er et stort potentiale ved at brede teknologierne yderligere ud. Og de danske finansielle virksomheder mangler måske et skub.

”Kritisk sygdom”
Finansvirksomheden PensionDanmark fortæller i denne artikel om deres anvendelse af robotter, der løser alt papirarbejdet for medlemmer med ”kritisk sygdom”.

”Kritisk sygdom er et meget interessant emneområde at bruge robotter og machine learning til, fordi alle parter opnår fordele ved at bruge teknologien. Teknologien åbner eksempelvis op for en præventiv indsats, inden en medarbejder går ned med stress. Det er jo rigtig godt, hvis en medarbejder kan undgå stress”.

”En stressramt medarbejder er rigtig dyr for pensionsselskaberne, fordi der skal udbetales løn i hele sygeperioden. Der kan være mange penge at spare ved en præventiv indsats. Det hjælper også samfundet, at en potentiel arbejdskraft ikke bliver sat ud af spillet på grund af stress eller anden kritisk sygdom, men tværtom bevarer sin arbejdsevne. Det er et godt eksempel på en praktisk anvendelse, hvor robotter og machine learning leverer værdi hele vejen rundt,” siger Bent Dalager.

Den største udfordring for udbredelsen af kunstig intelligens og machine learning i Danmark er den begrænsede mængde af kompetencer. Der mangler matematikere og statistikere.
”Der skal mere til end teoretiske matematiske modeller. En anden barriere er manglen på kompetencer til at omsætte den matematiske model og få den sat i produktion. Der er en voksende erkendelse i virksomhederne af, der er et hul mellem teori og praksis. Det kræver andre kompetencer at komme fra en model til at få den sat i produktion. Her har mange virksomheder store udfordringer,” siger Bent Dalager

Tidligere artikelRobotter løser sager om ”kritisk sygdom” i pensionsselskab
Næste artikelEtik må ikke blive en spændetrøje
Flemming Kjærsdam er partner og ansvarshavende redaktør på Digitalt