I siger I så gerne vil kommunikere digitalt, men…..


John Jøhn-Andersen omtaler sig selv som ”jordemoder” på it-løsninger, der skal løftes fra udvikling til drift.
Han har siden 2006 været i SKAT.
John Jøhn-Andersen står altid på brugernes og kundernes side, når processer og services skal udvikles og ud i driften og bevise deres værd.

Digitalt, digitalt, digitalt. Det store forløsende samlingspunkt for snart sagt ethvert problem, udfordring eller hvad det nu hedder på nydansk.
Det gælder selvfølgelig også for kommunikationen mellem det offentlige, private virksomheder og borgere / kunder. Beskeden er klar på Digitaliseringsstyrelsens reklame for Digital Post på egen hjemmeside

Kodeordene er ”mulighed” og ”mellem”. Digital Post giver MULIGHED for sikker digital post mellem myndigheder og borgere/virksomheder. Mulighed udtrykker et valg. Det er der ikke tale om med Digital post fra det offentlige. Det er offentlig tvang. Bevares – en succesfuld tvang.

Digitaliseringsstyrelsen glæder sig over, at den er lykkedes med tvungen Digital Post. 91 procent af alle borgere over 15 år – 4.395.889 borgere – er tilmeldt Digital Post. 793.804 virksomheder er tilmeldt Digital Post.

Og jo, Digital Post var sikkert død i fødslen, hvis ikke borgere og virksomheder var blevet tvunget. Og i det store perspektiv er det sikkert en god, nyttig og samfundsøkonomisk fordelagtig investering. Point taken. Tvang kan være nødvendig. Så kald det tvang. Eller genbrug den pænere formulering: ”Folketinget har besluttet at det offentlige sender Digital Post til dig medmindre du er fritaget”. Som der står et andet sted.
”Mulighed for sikker Digital kommunikation mellem”, er løftet. Hvis du – som jeg - opfatter ”mellem” som, at kommunikation kan foregå begge veje, tager du fejl. Her er muligheden ikke eksisterende. Afsender er ikke tvunget til at modtage digitale, sikre svar. Bevares, der er en svar knap i postkassen Den mulighed har de offentlige afsendere og mange af de private virksomheder, som er gået i deres fodspor, valgt fra. Tryk svar og resultatet er:

Altså – send os et fysisk brev eller prøv lykken på vores hjemmeside. Her kan du muligvis finde en digital vej.
Så ”mulighed mellem” er: Digital envejskommunikation mod dig.
Det er digital service i verdensklasse.
Ja, altså IT service – ikke borgerservice.

Tidligere artikelNu ruller 5G ud i halvfærdig stand
Næste artikelMilliardgevinster ved at automatisere de danske vand- og spildevandsforsyninger
John Jøhn-Andersen omtaler sig selv som ”jordemoder” på it-løsninger, der skal løftes fra udvikling til drift. Han har siden 2006 været i SKAT. John Jøhn-Andersen står altid på brugernes og kundernes side, når processer og services skal udvikles og ud i driften og bevise deres værd. Hans største fritidsinteresser er verden, mennesker, formidling og undervisning samt at skrive. Det med at skrive kunne vi ikke sige nej til.