Fra superbruger til Superman i digital forandring

Liselotte er partner og forandringsmentor hos HUMAN UNIVERZ, som er førende inden for forandringer med effekt.

Liselotte har en stor passion for at skabe succesfulde forandringer og har de sidste 20 år opbygget erfaringer fra flere hundrede projekter og forandringsinitiativer. Certificerer sideløbende som Advanced Instructor andre i ADKAR®-metoden og er bestyrelsesmedlem i ACMP® - den verdensomspændende forandringsleder organisation.

At have en superbruger i digitale forandringer er et meget brugt greb og med design er du halvt begyndt og godt fuldendt mod succes med det. Men superbruger dækker ikke bredt nok over de mange opgaver.

Derfor bruger vi begrebet ambassadør om en intern person, som sammen med lederen sikrer forandringer i organisationen.  

Det første skridt på rejsen er navnet. De skal slet ikke hedde superbrugere. For at få succes med implementeringen, skal rollen favne både den løsningsmæssige/tekniske side og menneskelige side af forandringerne. Og det gælder fra start til slut i projektet.

Det kalder på et andet navn. En fed titel til en sej superbruger.

Kært barn har mange navne – her er eksempler på de mest brugte:

Ambassadøren
I resten af bloggen vælger jeg at kalde dem for ambassadør.

Ambassadør dækker over en person, som internt i organisationen ved mere om det nye projekt end de andre og som kan promovere forandringerne, og hvorfor det er vigtigt at få dem ind i organisationen.

Men hvorfor så have ambassadører i forandringer?
Ambassadører er et godt greb, som giver dig mulighed for at:

 • Give lederen en wing-man, som kan støtte i arbejdet med at introducere, implementere og adoptere forandringsinitiativer og -projekter. Typiske opgaver kan være at træne, motivere, fastholde, adfærdsdesigne, udvikle og forankre.
 • Have en implementeringskanal, som tager depechen og løber videre med stafetten.
 • Skabe flere ildsjæle eller ’champions’ for forandringen.
 • Projektets forandringsleder kan få sine ’fangarme’ længere ud i organisationen.

Er ambassadører noget for dig? Så kig videre her og få praktiske, gode råd til konceptet, som er baseret på best practice.

Vitalt for succes
I forbindelse med effektivisering af processer i en bank, udpegede alle filialer en ambassadør til at hjælpe sine kollegaer med forandringerne. Der var stor forskel på eksekvering af effektiviseringerne fra filial til filial.

Da vi dykkede dybere i dette med interview af ambassadører og ledere i de bedste og ringeste filialer, blev vi klogere på, hvad der udløser succes.

Udløserne for succes er:

 1. Tæt samspil mellem ambassadør og leder
  Et tæt samspil mellem leder og ambassadør var nummer et udløser til succes.
  De skal f.eks. deltage sammen på kick-off møde/træning/startskud etc., lave aftaler for samspil og succeskriterier, have aftaler om faste, korte møder samt støtte hinanden i at nå målet og holde fokus undervejs.
 2. Rette profil udvalgt som ambassadør
  Leder skal have støtte til at udvælge den rette profil med afsæt i rollebeskrivelsen, som er klart defineret på forhånd (se længere nede)
  Undervejs kan der gives mulighed udskiftning og/eller opnormering, hvilket også kan fungere som en ‘passende forstyrrelse’.
 3. Tid og plads
  Opgaver skal prioriteres, så der reelt er mulighed for at påtage sig rollen.
 4. Anerkendelse
  Løbende anerkendelse af indsatsen er vigtig. Hvem anerkender resultater og har fokus på det? Gerne både egen leder og projektet.

 Ambassadørens rolle og profil
En ambassadør er med andre ord meget mere end en superbruger, da personen varetager både teknik og forandring/vaneændring - både før, under og efter den egentlige implementering.

Når du skal ’caste’ ambassadør til din forandring, kan du med fordel lede og søge efter bestemte kompetencer.

Vælg en ambassadør, som er

 • En naturlig rollemodel og har føling med teamet
 • Kan skabe motivation og være entusiastisk, tålmodig, positiv og vise overskud
 • En god formidler og kan introducere/træne kollegaer i ny proces, vaner og adfærd
 • Er positiv og passioneret
 • God til både det tekniske og det menneskelige og vil investere tiden deri
 • Synes, det er sjovt at lære nyt og adoptere ny viden
 • Har mod og lyst til at håndtere reaktioner i forandringer

Og så er det en fordel, hvis ambassadører bakkes op af et netværk, hvor de kan dele erfaringer og læring, samt introduceres til nyt fra projektet.

Så er det bare om at smøge ærmerne op…
Nu er du godt begyndt og halv fuldendt, og jeg håber, at du får stor succes med ambassadører i din forandring. Og forandringen i det hele taget.

 

Tidligere artikelGod datakvalitet skabes ved kilden
Næste artikelDerfor vælger jeg ofte webbutikker fra
Liselotte er partner og forandringsmentor hos HUMAN UNIVERZ, som er førende inden for forandringer med effekt. Liselotte har en stor passion for at skabe succesfulde forandringer og har de sidste 20 år opbygget erfaringer fra flere hundrede projekter og forandringsinitiativer. Certificerer sideløbende som Advanced Instructor andre i ADKAR®-metoden og er bestyrelsesmedlem i ACMP® - den verdensomspændende forandringslederorganisation.