Danmark i spidsen for ny europæisk vision om kunstig intelligens

Flemming Kjærsdam er partner og ansvarshavende redaktør på Digitalt

Danmark har været pennefører på en ny fælles europæisk vision for kunstig intelligens, der skal danne rammen for det fremtidige standardiseringsarbejde på området. Visionen skal være med til at sikre, at vi kan bruge teknologien trygt både i Danmark og i resten af Europa.

Nu er der sat en fælles europæisk vision for kunstig intelligens,der skal udmønte de konkrete standardiseringstiltag på området. Visionen skal være med til at sikre, at vi har en fælles tilgang til arbejdet med kunstig intelligens i hele Europa. Danmark har taget førertrøjen på udarbejdelsen af visionen og bragt danske interesser som bl.a. etik og menneskerettigheder helt frem i feltet.

"Vi vil gerne være med til at sikre brugen af kunstig intelligens på en ordentlig måde. Derfor er jeg glad for, at det er lykkedes os at få bragt fokus på vigtigheden af etik, tillid og gennemsigtighed, når man arbejder med kunstig intelligens. Hvis vi ikke havde taget teten fra dansk side, havde der været nogle andre, der var løbet med den, og så var vi endt et helt andet sted med et helt andet fokus," siger konsulent Kim Skov Hilding, Dansk Standard.

"Der er rigtig mange interesser i arbejdet med standarder for kunstig intelligens, så koordineringen og samarbejdet på tværs er utroligt vigtigt. Derfor har vi fra dansk side haft stor fokus på at få enderne til at mødes og inddrage alle relevante interessenter fra fx forskning, industri, myndigheder og interesseorganisationer," siger han.

Politisk fokus på etik
Ifølge Kim Skov Hilding er den nye europæiske vision helt i tråd med danske interesser og med det, regeringen ønsker på området. Samtidigt er den i overensstemmelse med EU-Kommissionen, der deltager direkte i den europæiske fokusgruppe for kunstig intelligens, som Dansk Standard blev sat i spidsen for i marts 2019.
https://www.digitalt.dk/2019/03/18/danmark-i-spidsen-for-europaeisk-standardiseringsarbejde/

"Nu begynder vi at se frugterne af det arbejde, der fra politisk hold blev sået med den nationale strategi for kunstig intelligens og det dataetiske råd, som regeringen har nedsat. Det er helt tydeligt, at Danmark står stærkt i det europæiske arbejde, hvilket kan få stor betydning for danske virksomheder, der arbejder med kunstig intelligens", siger Kim Skov Hilding.

AI Vision
CEN and CENELEC should ensure that AI is beneficial for citizens and society through standards that:
Respect fundamental values and human rights recognized in Europe;
ensure appropriate governance of AI throughout the system lifecycle;
ensure trustworthy (robust, safe, secure, etc.) AI;
strengthen European competitiveness and benefits for society from AI in a global context.

Som led i den nationale strategi for kunstig intelligens udgiver Dansk Standard desuden snart to danske specifikationer for kunstig intelligens, der netop har været i høring. Specifikationerne har fokus på hhv. gennemsigtighed og beslutningsstøttende anvendelse i offentlig sagsbehandling, dvs. når man bruger kunstig intelligens til at træffe beslutninger i sagsbehandling.

"Standarderne sikrer, at vi har en fælles tilgang til kunstig intelligens, så vi kan bruge teknologien trygt og sikkert", siger Kim Skov Hilding.

De to danske specifikationer indeholder vejledning og checklister i forhold til, hvad man skal have for øje, når man arbejder med kunstig intelligens, og hvad der vigtigt for borgere, leverandører osv. Samtidig er der fokus på livscyklus, dvs. de overvejelser og opmærksomhedspunkter, der er vigtige i de enkelte faser fra ide til bortskaffelse, når man udvikler AI-løsninger.

Fokusgruppen skal levere deres endelige roadmap-rapport i foråret 2020. På baggrund af denne rapport bliver det besluttet, hvordan man fra europæisk side vil arbejde videre med standardisering inden for kunstig intelligens.

Tidligere artikelSprogrobotterne bliver bedre til at forstå sprog
Næste artikelVil du virkelig ledelsesforandringer, eller er det bare noget du siger?
Flemming Kjærsdam er partner og ansvarshavende redaktør på Digitalt