DMI slipper data fri

Flemming Kjærsdam er partner og ansvarshavende redaktør på Digitalt

DMI’s omfattende vejrdata bliver nu gjort tilgængelige for alle. Initiativet, som hedder Frie Data, skal udgøre fundamentet for den bæredygtige udvikling i Danmark samt bane vejen for innovation og økonomisk vækst.

Døgnet rundt, minut for minut indsamler DMI meteorologiske data via radarer og målestationer i Danmark og Grønland. Det er data, som hver dag bruges i mange erhverv fra landbrug til forsynings- og energiselskaber.
Hidtil har det kostet penge at få fat i data fra DMI. Men fra nu og frem mod 2023 sætter DMI alle sine meteorologiske data fri, og derved bliver det både gratis og nemmere at hente DMI’s data.

”Der er et stort potentiale i at gøre DMI’s enorme mængder af data frit tilgængelige. Det er et digitalt råstof, som kan bidrage til nye grønne og bæredygtige løsninger og dermed bidrage til Danmarks grønne omstilling.
Nye grønne løsninger bidrager ligeledes til styrkelse af vækst og iværksætteri. DMI’s data kan spille en afgørende rolle på vores vej mod en grønnere fremtid,
hvor vind og sol kommer til at være de primære kilder til blandt andet transport, opvarmning og produktion.” siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S).

DMI’s data er komplekse og kan anvendes på mange forskellige måder. Derfor har en gruppe af brugere med forskellige baggrunde været involveret i processen fra start. Denne testbrugergruppe er kommet med værdifulde input til, hvordan løsningen bliver bedst mulig for brugerne.

TCU efter høsten i Skallerup Klit (Foto: Frederik Birkler)

Brugerne har været fra landbruget, virksomheder inden for energistyring, medier, konsulentfirmaer samt forsyningsselskaber.

”Der er allerede stor interesse for DMI’s data ude i samfundet. Løsningen skal have brugeren i centrum, og derfor er vi super glade for den hjælp og de input,
vi har fået fra vores testbrugere og nuværende kunder, og ligeledes har det tværgående samarbejde mellem Statens IT, Digitaliseringsstyrelsen og DMI været ekstremt vigtigt for os.

Nu er vi stolte af at være klar med de første af DMI’s Frie Data, og vi glæder os til at se, hvordan DMI’s data kan og vil blive brugt til nye klimavenlige løsninger i erhvervslivet og innovationsmiljøet,” fortæller DMI’s direktør Marianne Thyrring.

Talknusere venter i spænding på frie vejrdata
Septima har specialiseret sig i at anvende frie data i softwareløsninger og gøre dem brugbare for offentlige myndigheder, virksomheder og iværksættere, og er dermed én af de virksomheder, som ser mange muligheder i frie vejrdata
både inden for den grønne omstilling og innovation i andre små og mellemstore virksomheder.

“I Septima er data kimen til alle vores løsninger, og i rigtig mange tilfælde, kan vi se, at data, om hvordan vejret har været, og hvordan det vil blive, har et kæmpe potentiale.
Vi har stor efterspørgsel på vejrdata fra erhvervshavne, hvor vejret spiller en afgørende rolle i forhold til planlægning, lodsning, kranføring og mange andre vejrafhængige operationer.
Vi er derfor ikke et sekund i tvivl om, at DMI’s Frie Data vil åbne mange nye muligheder - ikke mindst inden for den grønne omstilling, og vi er meget spændte på at se, hvad der kommer ud af det.” Fortæller Bo Overgaard, direktør i Septima.

Frie Data på DMI
DMI’s store mængder meteorologiske data bliver gjort frit tilgængelige i seks faser fra 2020 til 2023, og vil kunne hentes fra en selvbetjeningsløsning på DMI.dk.
I første omgang er det meteorologiske observationsdata, som bliver tilgængelige – altså rå-data som temperatur, nedbør og vind fra DMI's netværk af vejrstationer i Danmark og Grønland.
Senere i 2020 følger data om vandstand og lyn, og fra 2021 og frem kommer turen til bearbejdede data i form af klimadata, radardata og prognosedata.
Data leveres i realtid og understøttes 24/7, så myndigheder og erhverv har mulighed for at bruge data direkte i deres egne systemer.
Frie Data hentes via Statens IT GovCloud-løsning, som er en stabil og sikker distributionsplatform, der kan håndtere de mange forskellige former for vejrdata, som konstant løber ind og beregnes.
Viden om vejret er fx en vigtig komponent for energieffektiviseringer. Fri adgang til detaljerede vejr- og klimadata giver mulighed for bedre varmestyring og energibesparelser i både den offentlige og private sektor.
DMI’s Frie Data vil gøre det lettere at udvikle automatiske styringssystemer og vil dermed kunne bidrage til at optimere produktionen fx indenfor landbrug og energisektoren. På den måde kan DMI’s data hjælpe med at reducere udledningen af drivhusgasser.
I en undersøgelse fra 2016 vurderer Deloitte, at gratis meteorologiske data i el-, fjernvarme- og landbrugssektoren kan give effektiviseringer for mod 135 mio. kr. årligt.
Rambøll har ligeledes i 2017 peget på et uopdyrket markedspotentiale på op mod 106 mio. kr. pr. år i ydelser relateret til vandmiljø- og vandressourceforvaltning.

Finansieringen af frie data:
Det er ikke gratis for DMI at sætte data fri for brugerne. I finansloven hedder det:

”I henhold til aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om initiativer for Danmarks digitale vækst af februar 2018 er der afsat 5,5 mio. kr. i 2019, 9,9 mio. kr. i 2020, 10,8 mio. kr. i 2021, 14,0 mio. kr. i 2022, 15,0 mio. kr. i 2023 og 13,0 mio. kr. i 2024 og frem
til at frisætte DMI's data om vejr- klima- og hav, som brugere gratis vil kunne tilgå via en distributionsløsning. I alt 68,2 mio. kr.

DMI oplyser, at de har fået en varig bevilling som dels dækker etablering og drift af distributionsløsningen og dels dækker de tabte indtægter fra datasalg. Bevillingen følger de seks bølger af data som er beskrevet i artiklen.

Tidligere artikelKPI’er er udbredt i forandringer, men KXI´er har langt større effekt
Næste artikelDigitalisering kræver mange små initiativer
Flemming Kjærsdam er partner og ansvarshavende redaktør på Digitalt