Vil du virkelig ledelsesforandringer, eller er det bare noget du siger?

Liselotte er partner og forandringsmentor hos HUMAN UNIVERZ, som er førende inden for forandringer med effekt.

Liselotte har en stor passion for at skabe succesfulde forandringer og har de sidste 20 år opbygget erfaringer fra flere hundrede projekter og forandringsinitiativer. Certificerer sideløbende som Advanced Instructor andre i ADKAR®-metoden og er bestyrelsesmedlem i ACMP® - den verdensomspændende forandringslederorganisation.

Ledelsesforandringer er det noget du vil? Brænder du for det, eller er det bare noget du siger?
Hvis ikke topledelsen eller projektejeren – den interne sponsor siger: ”Ja, da, det vil jeg virkelig gerne, så glem alt om forandringer”.

Hitraten for forandringsledelse og forandringer er størst i de organisationer, hvor ledelsen virkelig brænder for at lykkes med det. Vi kan gå så vidt som til at sige, at den interne sponsor begærer en succes med forandringen.

Dette blogindlæg er skrevet både til dig, som selv er topleder, projektejer eller intern sponsor af forandringer i en virksomhed. Det er også skrevet til dig, som medvirker til at spille din sponsor god og skal lykkes med forandringer. Her får du inspiration og indsigter i klassiske faldgruber, men inden da, så skal vi lige omkring sponsor-begrebet.

Hvad er en sponsor?
En sponsor for en forandring er den topleder, som er i spidsen af forandringen. Han eller hun ejer forandringen og bliver målt efter, om den lykkes eller ej. I projekter indtager sponsor ofte pladsen som styregruppeformand eller projektejer. Sponsor skal være ambassadør for forandringen og bane vejen for både ressourcer og finansiering. Og hjælpe med at rydde sten af vejen undervejs.
Nemt nok, synes de fleste. I virkelighedens verden er det ikke så nemt endda. Det er min oplevelse i arbejdet som forandringsmentor, både for topledere og projektejere og interne sponsorer.

I oktober 2019 var 500 deltagere med interesse i ledelse og forandringer samlet på CBS til den årlige CPH Change Conference og uddeling af CPH Change Award https://cphchange.dk/.
123 af deltagerne svarede på spørgsmål om, hvor ofte der sættes en aktiv og tydelig sponsor i spidsen af en forandring. 13 pct. svarer altid, knapt hver tredje svarer ofte og hovedparten en gang i mellem.

Hvad er sponsorens rolle?
Kigger vi i Prosci® Best Practice Studies, er det anbefalingen, at sponsors rolle er
• At være aktiv og synlig igennem hele projektet/forandringsinitiativets levetid
• Bygge koalitioner/alliancer på tværs af organisationen
• Kommunikere direkte med medarbejderne

Alt sammen let nok i teorien, men i hverdagen kan det være svært at finde tid til.
Underdirektør Pernille Engelborg, Totalkredit A/S, som har mange års erfaringer inden for forandringsledelse, siger:
”Det er afgørende, at der fra starten udarbejdes en sponsor-roadmap. Den indeholder alle de vigtigste aktiviteter og ansvarsområder, hvor sponsoren tydeligt sætter retningen for forandringen med hensyn til synlighed og kommunikation i projektets levetid. Jeg mødes typisk med min sponsor en halv time minimum en gang om måneden, hvor vi drøfter evalueringen af tiltag med implementeringen af et forretningskritisk program”.

”Det kan være mobilisering af ledergruppen om, hvordan programmet påvirker deres ansvarsområder og medarbejdere. Undervejs i projektet er det min erfaring, at det har en stor positiv effekt, når sponsor holder indlæg på projektets større samlinger, og medarbejderne dermed tydeligt mærker, hvorfor deres bidrag er afgørende for projektets succes. Det kan suppleres i form af en bredere kommunikation f.eks. en kernefortælling, der tydeliggør, hvorfor et nyt stort program iværksættes. En kernefortælling kan skabe konsistens i kommunikation på tværs af kanaler og understøtte, at der tales med én stemme, både til medarbejdere og samarbejdspartnere,” siger Pernille Engelborg.

Spil din sponsor eller sponsorskabet god
Forandringsledelse gavner nemlig ikke kun det pågældende forandringsprojekt eller initiativ. Jo flere gange organisationer oplever, at forandringer ledes godt, desto bedre bliver organisationens forandringsagilitet. Vi går over til at tænke; “Ahhh spændende nyt IT-system. Kom frisk - det skal nok gå godt, for det er vi jo gode til det”. Kontra; “Åhhh nej, ikke nu igen. Det bliver sikkert lige som dengang vi implementerede x-system”.
En væsentlig brik til at udløse succes med forandringer er en aktiv og synlig sponsor. Vil du det virkelig sponsor? Eller er det bare noget du siger?

Tidligere artikelDanmark i spidsen for ny europæisk vision om kunstig intelligens
Næste artikelAIDC på danske hospitaler bruges til datafangst
Liselotte er partner og forandringsmentor hos HUMAN UNIVERZ, som er førende inden for forandringer med effekt. Liselotte har en stor passion for at skabe succesfulde forandringer og har de sidste 20 år opbygget erfaringer fra flere hundrede projekter og forandringsinitiativer. Certificerer sideløbende som Advanced Instructor andre i ADKAR®-metoden og er bestyrelsesmedlem i ACMP® - den verdensomspændende forandringslederorganisation.