Fra tung legacy til datadrevet fokus

Flemming Hartwich, Forretnings-og IT-arkitekt.
15+ års erfaring som konsulent og IT-arkitekt i den private & offentlige sektor og i konsulentbranchen.
Peter Hauge Jensen, Forretnings- og IT-arkitekt
15+ års erfaring som leder, projektleder, konsulent og IT-arkitekt i den offentlige sektor og i konsulentbranchen.

xxxxxx

”Data is king” har i en årrække været et mantra for at være en succesfuld digital organisation, men med mange års opbygget legacy kan det være svært at omstille sig - både teknologisk og i organisationens mindset.

Jeg har tidligere, sammen med Peter Hauge, skrevet om den organisatoriske proces til at blive mere datadrevet https://www.digitalt.dk/2020/05/12/fra-analog-til-digital-2-2/.
I dette blogindlæg vil jeg fokusere på en mere konceptuel dataplatformstanke, der kan danne grundlag for et ændret teknologisk fokus, ændret mindset og kommunikationen i forandringen fra tung legacy til et mere datadrevet fokus.

Dataplatformen som koncept

Dataplatformen er ikke et nyt koncept. Det nye er, hvordan konceptet anvendes i kommunikationen. Dataplatformen er et fundament af mange teknologier, der anvendes til at tilvejebringe data kapabiliteter, som tilsammen udgør dataplatformen.
Dataplatformen er dermed frameworket og den teknologiske platform, der er smeltet sammen og går på tværs af organisationsbarrierer.

Figur 1 Dataplatform

I stedet for at se data i kontekst af et fagområde, produkt, løsning eller service, bygger Dataplatformen på at se datastrømmen og de forskellige stadier, dataene kommer igennem,  angivet med pilene på figur 1.

Dataplatformskonceptet giver en ramme, som system- og produktejerne kan placere sig selv i.
De enkelte dele af Dataplatformen vedligeholdes og videreudvikles med fokus på værdiskabelse for kunden. Det kræver naturligvis et organisatorisk ansvar i en organisatorisk enhed, men teknologien eller metodikkerne skal kun anvendes, hvis de skaber værdi direkte eller indirekte for kunden samt er til rådighed for hele organisationen.

I stedet for at se data isoleret til et bestemt brug/formål, så vil en datadreven organisation se data i en enterprise kontekst på baggrund af dataforbrugernes behov og anvende de forskellige teknologier, der hele tiden udvikles. Skabe transparens i data og udstille data til de mange forskellige forretningsmæssige formål.

Dataplatformen er som sagt ikke en teknologisk platform, men teknologi og metodikker vil hele tiden udvikle sig og dette tager konceptet netop højde for ved ikke at fokusere på selve teknologien, men på data og datarejsen.

Udviklingen af nye services eller svaret på forretningsmæssige udfordringer skal hele tiden tage udgangspunkt i at gå mod datastrømmen. Fra konsument til kilde. Dvs. tage et kundecentrisk udgangspunkt.
Med et kundecentrisk fokus vil en række spørgsmål være:
Hvad er værdien af data? Hvilke processer skal dataene indgå i? Hvad vil være den rigtige teknologi at anvende? Hvilke data og fra hvilke kilder understøttes den forretningsmæssige værdiskabelse?

Svaret på spørgsmålene vil give de ansvarlige for Dataplatformen svarene på, hvordan teknologierne på dataplatformen kommer i spil og hvordan løsningen på de forretningsmæssige behov skal udformes.

Fra siloer til platform (fælles referencer)

Organisering kan i sig selv være en barriere for at arbejde med data i en strategisk kontekst.
Uanset om organiseringen er i produkter, services eller i fagområder. Resultatet vil ofte være, at processer, data og kundeviden/-forståelse samles i siloer og alle løsninger, på en hvilken som helst forretningsmæssig udfordring, tager udgangspunkt i de værktøjer, der er til rådighed i den enkelte silo.

Tværgående samarbejde og udnyttelse af viden er vanskeligt, da interne målparadigmer og budgetter er silofokuserede. Og at lade ressourcer flyde fra en del af organisationen til en anden er ofte meget svært, hvis ikke utænkeligt. Der mangler centralt opsamlet og dokumenteret viden om organisationens samlede systemportefølje, kapabiliteter og særligt viden om data.

Grundtanken bag en Dataplatform er at opløse de organisatoriske bånd og strategisk ændre organisationens mindset og tilgang til data.

Hvordan kommer vi i gang?

  1. Skab overblik
  2. Sæt fælles mål
  3. Prioriter indsatser

Start med at skabe overblik

Overblik over hvem jeres kunder er. Jeres interaktioner med kunderne og kundernes behov. Forstå jeres kunder. Tal med jeres kunder. Få samlet viden på tværs af jeres organisation.

Anvend den viden til at se på, om de services, I har i dag, er de rigtige.

Få overblik over jeres data. Hvilke kilder anvender I? Hvordan opsamler og gemmer I data? Deles data? Hvilke processer indgår data i?
Sker dataindsamlingen hensigtsmæssigt? Er det hensigtsmæssigt for jeres kunder? For jeres processer og derved jeres omkostninger?

Sæt fælles mål

Prioritér

I kan ikke løse alt på én gang, så prioritér jeres indsatser. I forhold til jeres mål og viden om nuværende situation, så prioritér vigtigheden af de forskellige dele af jeres dataplatform og identificér de dele hvor I leverer størst værdi med mindst indsats - og gå i gang.

God rejse!

Tidligere artikelGlobale cloudløsninger besværliggør overholdelse af EU- lovgivning
Næste artikelGlobale cloudløsninger er nu lovlige igen
Flemming Hartwich, Forretnings-og IT-arkitekt. 15+ års erfaring som konsulent og IT-arkitekt i den private & offentlige sektor og i konsulentbranchen. Faglige fokusområder: arkitekturstyring, data governance, datakvalitet, forretningsudvikling og kommunikation Peter Hauge Jensen, Forretnings- og IT-arkitekt 15+ års erfaring som leder, projektleder, konsulent og IT-arkitekt i den offentlige sektor og i konsulentbranchen. Faglige fokusområder: arkitekturstyring, data governance, datakvalitet og kommunikation.