Digital transformation møder tradition

Af Stig Andersen

Danske STENHØJ Gruppen, der leverer udstyr, indretning og services til autoværksteder, er med helt fremme, når det gælder digital transformation. Ved hjælp af teknologier som virtual reality, augmented reality og forskellige varianter af kunstig intelligens, er virksomheden i færd med en transformation fra ren ”steel and paint” fokus til en moderne servicevirksomhed, der på en digital platform tilfører værdi hele vejen rundt om selve det fysiske produkt.

STENHØJ Gruppen, beliggende i Barrit, 26 km øst for Vejle, er en af verdens førende inden for det såkaldte automotive eftermarked. Virksomheden er totalleverandør af alt nødvendigt udstyr til ind-retning af et autoværksted inklusive efterfølgende service og har egenudvikling og produktion af løftere samt bremse- lys- og emissionstestere. For godt og vel et år siden søsatte virksomheden en strategi, der skulle løfte virksomheden helt op i toppen med afsæt i en ny digital forretningsstrategi.

”Hvis man ser på en bil i dag, er det noget af det mest højteknologiske, man kan forestille sig. Den automotive eftermarkedsbranche er derimod noget mere traditionsbunden og har typisk handlet mest om de enkelte metaldele og de farver, man har malet dem i,” fortæller Henrik Berg Jepsen, Business Process Consultant i STENHØJ Gruppen.

For omkring et år siden tog ledelsen i STENHØJ Gruppen en beslutning om at ændre dette billede og vedtog en strategi for en digital transformation, der berører alle virksomheder i gruppen. Der er sat en lang række interne initiativer i gang for at understøtte denne transformation, og hvad angår teknologier som virtual og augmented reality, valgte man at sige ”Premium først”, hvilket betyder, at man starter med virksomheden og brandet AUTOPSTENHOJ, som står for produkter til mærker som Mercedes, BMW, osv.

Baggrunden for beslutningen var, at man fra ledelsens side øjnede en mulighed for at gøre en forskel i markedet og dermed generere vækst i virksomheden, hvis man blev blandt de første, der iværksatte en digital transformation.

Tre løsningsområder
Konkret har strategien på nuværende tidspunkt udmøntet sig i anvendelse af nye teknologier på tre områder, som bliver betegnet som henholdsvis Experience, Space og Expert.

Experience dækker over virtual reality-optagelser af værksteder med 360 graders kamera, så man kan komme på en rundtur i et eksisterende værksted inklusive infopunkter med detaljerede oplysninger om de enkelte produkter. Det kan bruges af kunden til markedsføring af værkstedet og af AUTOPSTENHOJs sælgere, når de taler med potentielle kunder. Derudover kan man ud fra virtual reality-modellen generere en målfast tegning af lokationen, som man kan bruge til re-design af et værksted, fordi man dermed kan verificere, om der eksempelvis er plads til en ny og større løfter.
Platformen fungerer på basis af deep learning til billedgenkendelse og machine learning til løbende at ”lære” lokalet at kende, når man scanner. Herefter dannes modellen og de ekstra værdiskabende elementer, som videoer, billeder, grundtegning mm.

Kernen i Space er en augmented reality-app, der gør det muligt at designe et værksted ved at panorere rundt i lokalet med en mobil eller tablet og placere nye produkter i det virtuelle lag med den fysiske lokation som baggrund.

”Det er i virkeligheden et moderne produktkatalog, hvor man ikke skal bladre i en 100-siders bog, men umiddelbart kan se produkterne for sig og opleve dem i den rette sammenhæng. Samtidig giver det mulighed for at starte designprocessen sammen med kunden på et meget tidligt tidspunkt. Derudover kan vi bruge løsningen til intern træning af nye sælgere og teknikere,” fortæller Henrik Berg Jepsen.

Det er helt afgørende for os, at løsningerne giver reel værdi for kunderne og ikke bare ender som en gimmick, fortæller Henrik Berg Jepsen, Business Process Consultant i STENHØJ Gruppen,

Appen, som kører på Android og iOS, er netop blevet frigivet til AUTOPSTENHOJs partnere og inkluderer på nuværende tidspunkt 20 produkter. En fuld lancering i App Store og Google Play er planlagt til oktober i år.

Expert er især rettet mod serviceteknikere, der med en augmented reality-brille på kan få fjernsupport fra en mere erfaren kollega samtidig med, at de har hænderne frie til at udføre installationer, reparationer eller service hos kunden. Løsningen er lige nu i overgangen mellem pilot og drift, og skal i første omgang ud at leve i forretningen på fem enheder.

De grundlæggende principper
Som et vigtig del af den strategiske beslutning om af iværksætte en digital transformation vedtog man i ledelsen nogle grundlæggende principper for tilgangen. Et af principperne er, at man vil kigge forbi konkurrenterne og ud over egen branche, når man skal identificere de løsninger, der kan skabe værdi.

”Inspiration fra andre brancher har været vigtig for os i denne proces. Virtual reality-delen er meget inspireret af det amerikanske ejendomsmarked, augmented reality-delen trækker på løsninger som IKEAs Place app, og augmented reality-brillen til fjernsupport er meget inspireret af de forskellige anvendelser af Microsoft HoloLens-brillen,” forklarer Henrik Berg Jepsen.

Et andet princip er at udvikle løsningerne i tæt samarbejde med medarbejdere, kunder og partnere i en agil udviklingsproces.

”Vi udvikler demoer af løsningerne og viser dem så så hurtigt som muligt til så mange som muligt for at få feedback til det videre udviklingsarbejde. Det er helt afgørende for os, at løsningerne giver reel værdi for kunderne og ikke bare ender som en gimmick,” siger Henrik Berg Jepsen og fortsætter:

”Det er vigtigt at have en meget pragmatisk tilgang og eksempelvis være villig til at droppe en ellers god idé, fordi det måske ikke rent praktisk kan lade sig gøre lige nu. Og det dur simpelthen ikke at lukke nogle folk ind i et lokale og bede dem om først at komme ud, når de har udviklet en løsning. Det skal hele tiden foregå i et parløb med alle involverede interessenter, så man får den nødvendige feedback.”

Et tredje bærende princip handler om løbende at få afstemt kulturen internt i virksomheden, så alle køber ind til, at man kan gøre tingene på en ny måde, og at det faktisk kan give mening at gøre det.

”Vi arbejder meget med forandringsledelse og fokuserer meget på at få opbygget en lyst internt til at adoptere de nye teknologier. Det indebærer for eksempel, at vi på et meget tidligt tidspunkt inddrager medarbejderen i udviklingen af løsninger,” siger Henrik Berg Jepsen.

Man har taget et strategisk valg om at udføre udviklingsarbejdet sammen med eksterne partnere, i stedet for at udvikle med interne ressourcer. Det har man gjort for at sikre højere fart på processen, højere kvalitet og bedre sparring omkring løsningerne.

Konkrete gevinster
Der er udarbejdet foreløbige business cases for hver af de nye teknologier. I takt med at de konkrete løsninger bliver udviklet og testet følger man op på business casen og laver så den egentlig case for selve implementeringen.

Selvom man kun har været i gang i omkring et år, har man allerede nu høstet helt konkrete gevinster. Et godt eksempel er redesign af et værksted.

”Tidligere kunne redesign af et værksted tage flere uger, men med augmented og virtual reality-løsningerne kan vi få det ned på en til to dage. Ud over den besparelse, vi høster direkte, så kan det også gøre forskellen, om det er os eller en konkurrent, der bliver valgt til at udføre opgaven,” fortæller Henrik Berg Jepsen.

Ud over de meget konkrete målbare gevinster, er der ifølge Henrik Berg Jepsen også en generel branding-værdi af virksomheden, som det kan være svært at sætte tal på.

Industri 4.0
Digital transformation i STENHØJ Gruppen handler ikke kun om de mere udadvendte anvendelser af teknologierne, men også om alt dette, der arbejdes med ”bag kulisserne”, som Henrik Berg Jepsen udtrykker det.

”Helt generelt er vi begyndt at arbejde målrettet med master data om kunder, produkter, leverandører, osv., så vores interne systemer kan understøtte, at vi bliver bedre, hurtigere og mere fleksible. Optimeringen af de interne processer er mindst lige så vigtig som de eksterne.”

Ifølge Henrik Berg Jepsen er den digitale transformation hos STENHØJ Gruppen et godt eksempel på den integration af den digitale og den fysiske verden, som er kernen i det, der går under betegnelsen Industri 4.0. Man bevæger sig ud over ren automatisering over mod anvendelse af digital assistance tools, der fundamentalt ændrer måden, hvorpå opgaverne bliver udført.

Den digitale transformation hos STENHØJ Grupppen kan også ses som et eksempel den generelle udvikling fra ensidigt fokus på den enkelte produkt til øget fokus på alt det, der ligger rundt om produktet og som kan skabe værdi for kunden. Service er et centralt element, og Henrik Berg Jepsen kan godt forestille sig et fremtidigt scenarie, hvor STENHØJ Gruppen ikke blot er serviceleverandør i forhold til egne kunder, men også stiller en digital serviceplatform til rådighed for andre i branchen:

”Baseret på de teknologier, vi arbejder med, og det vi har opnået allerede, er det helt klart en mulighed for os at arbejde hen imod at blive ikke bare en leverandør af fysiske produkter, men også at blive Software as a Service-leverandør, så vi for alvor begynder at skabe målbar værdi med disse lag rundt om det fysiske produkt.”

Udfordringerne
På spørgsmålet om, hvilke udfordringer man er stødt på i processen hidtil, peger Henrik Berg Jepsen primært på nogle tekniske udfordringer, som kan risikere at spænde ben for adoptionen af teknologierne både internt og hos kunderne.

”Virtual reality er ved at være en meget moden teknologi, så de problemer, vi er rendt ind i, har været på augmented reality-siden. Der er løbende kommet nye versioner af softwaren, som skal installeres. Der har været små bugs, så løfteren eksempelvis har fået en forket farve og andre forholdsvis lavpraktiske ting. Selv små fejl kan i nogle tilfælde gøre, at det bliver bare lidt sværere at motivere folk til at forsøge at anvende løsningerne i praksis. Så forandringsledelse og den løbende fortælling om, hvorfor vi har sat gang i denne proces er meget vigtig,” forklarer han.

FAKTA – STENHØJ Gruppen

  • Dansk familieejet virksomhed beliggende i Barrit, 26 km øst for Vejle
  • Grundlagt i 1917 og i dag en af verdens førende leverandører af produkter og ydelser til især det automotive eftermarked.
  • Totalleverandør af alt nødvendigt udstyr til indretning af autoværksteder inklusive efterfølgende service. Har egenudvikling og produktion af løftere samt bremse- lys- og emissionstestere.
  • Består i dag af 15 datterselskaber i 11 lande. Gruppen beskæftiger 660 medarbejdere, og har eksport til mere end 60 lande på verdensplan.
  • I marts 2019 købte den italienske koncern NEXION 75 procent af aktierne i STENHØJ Gruppen. De resterende 25 procent ejes fortsat af familien Dyøe.
  • Yderligere info på www.stenhojdk.dk og www.autopstenhoj.com.
Tidligere artikelBanedanmark bruger machine learning til at få flere rettidige tog
Næste artikelMangel på digitalt kompetent arbejdskraft i Danmark
Stig Andersen, journalist og skribent på Digitalt fra 2018 til aug 2019. Indehaver af Thingvalla Kommunikation i Århus