To danske specifikationer om kunstig intelligens

Flemming Kjærsdam er partner og ansvarshavende redaktør på Digitalt

Dansk Standard har netop udgivet to danske specifikationer om kunstig intelligens på dansk. Målet er at gøre det lettere for virksomheder og myndigheder at arbejde med kunstig intelligens og samtidig hjælpe med at gøre teknologien tryg og sikker at anvende.

Dansk Standard har netop udgivet to specifikationer om kunstig intelligens. Begge specifikationer kan downloades gratis.

De to nye danske specifikationer skal gøre det nemmere og mere trygt at anvende kunstig intelligens i virksomheder og organisationer. Den ene specifikation har fokus på at sikre relevante overvejelser i brugen af kunstig intelligens i offentlig sagsbehandling. Den anden henvender sig til udviklere og projektledere, der arbejder med kunstig intelligens på tværs af brancher. En lang række danske eksperter fra myndigheder, virksomheder og forskningsinstitutioner har været med til at udvikle de to nye specifikationer, der kan bestilles gratis på Dansk Standards hjemmeside.

“Gennemsigtighed er nødvendigt for at kunne efterprøve resultater og skabe tillid til systemer, der understøtter og træffer beslutninger. Kunstig intelligens bliver ofte anvendt i samarbejde med mennesker, der har brug for at være i stand til at forstå, hvad der bliver gjort og hvorfor,” siger Anders Kofod-Petersen, direktør ved Alexandra Instituttet og professor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

De to specifikationer kan downloades her:

DS/PAS 2500-1: 2020, Kunstig intelligens – Del 1: Gennemsigtighed

DS/PAS 2500-2: 2020, Kunstig intelligens – Del 2: Beslutningsstøttende anvendelse i offentlig sagsbehandling

Professor Anders Kofoed har været skribent på Del 1: Gennemsigtighed og professor Thomas Hildebrandt har været det på Del 2: Beslutningsstøttende anvendelse i offentlig sagsbehandling.

Specifikationerne er et led i den nationale strategi for kunstig intelligens. De giver vejledning og anbefalinger til dem, der arbejder med kunstig intelligens, samt et fælles dansk sprog og fælles dansk terminologi på området.

Lige til at gå til – også for SMV’er

“Specifikationerne skal ses som håndbøger med vejledning og checklister, der kan bruges, hvis du står overfor et AI-projekt. Kort fortalt skal de være med til at sikre, at du har gjort de rigtige overvejelser og refleksioner i de forskellige faser i projektet,” siger Kim Skov Hilding, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Der er således ikke tale om kravspecifikationer, men checklister der består af spørgsmål, man skal stille sig selv. De giver bl.a. en generel tilgang til, hvordan gennemsigtighed kan opnås, og en metode til selvevaluering. De tager udgangspunkt i de overordnede fem faser i statens it-projektmodel: Idé, Analyse, Gennemførelse, Realisering og Afslutning.

“Specifikationerne indeholder således fem trin man skal gennemgå i arbejdet med kunstig intelligens, som også er nemme at gå til for mindre virksomheder. Det handler kort sagt om at skabe gennemsigtighed i, hvad algoritmerne laver, og dermed tillid til teknologien,” siger Kim Skov Hilding.

Dansk indspark til europæiske standarder

Samtidigt er specifikationerne også et dansk input til det europæiske standardiseringsarbejde, hvor man er i gang med at se på, hvilke områder inden for kunstig intelligens, det er relevant at sætte standarder for. Dansk Standard står i spidsen for dette arbejde, og der er nu mere end 70 eksperter i fokusgruppen som hører under de to europæiske standardiseringsorganisationer CEN og CENELEC.

“Vi tager naturligvis de gode danske input og anbefalinger med videre i det europæiske arbejde for at øge den danske indflydelse her. Danmark står stærkt i det europæiske arbejde, og den position skal vi fastholde. Det er både vigtigt for de danske virksomheder, der arbejder med kunstig intelligens, og for de danske forbrugere,” siger Kim Skov Hilding.

Danmarks officielle standardiseringsorganisation Dansk Standard gik sidste år sejrrigt ud af kampen om sekretariatet for ny europæiske fokusgruppe for kunstig intelligens. Det betyder, at Dansk Standard har gode muligheder for at sætte vigtige fingeraftryk på fremtidens internationale standarder for kunstig intelligens og varetage danske interesser.
Tidligere artikelLad os bruge open source til at bekæmpe COVID19
Næste artikelInternettet smelter – gør noget ”klimavenligt”
Flemming Kjærsdam er partner og ansvarshavende redaktør på Digitalt