Robotter kan koste hveranden faglært eller ufaglært jobbet

Af Flemming Kjærsdam

Blandt de mest teknologiudsatte erhvervsfaglige uddannelser er tømrere, murere, bygningskonstruktører, anlægskonstruktører og maskinindustriteknikere. De har til gengæld kun oplevet fremgang i både løn og beskæftigelse på grund af det økonomiske opsving. Omvendt så er det arbejde, de udfører, i høj risiko for at blive erstattet af de nye teknologier som robotter og automatisering. Op til hveranden faglært eller ufaglært risikerer at miste sit job.

Sådan hedder det i en ny rapport fra tænketanken DEA, der arbejder for at styrke en tidlig indsats, uddannelse, forskning og innovation i Danmark, baseret på tal fra Danmarks Statistik i perioden 2010-2015. De har undersøgt 1,8 mio. danskeres uddannelse og beskæftigelse i denne periode.

”Der er ikke noget der tyder på, at der er blevet færre jobs som følge af teknologien, men flere jobs vil formentlig ændre indhold,” siger økonom Lukas Hidan fra DEA.

Hveranden faglært eller ufaglært er i høj risiko for enten at miste deres job eller skulle udføre andre arbejdsopgaver i de kommende år på grund af teknologien. De er i en udsat position. Rapporten taler om tre niveauer for risiko – høj risiko, medium risiko og lav risiko. Højrisikojob har en overvægt i brancher som handel, transport og industri. Særligt jobfunktioner som almindeligt kontorarbejde og salgsarbejde i butik rummer mange opgaver, der egner sig godt til at blive erstattet af robotter eller digitale løsninger. Der er alene 120.000 job på kontorer og i butikker, som er i høj risiko.

96 pct. af lægesekretærerne, der var jobs i 2015, arbejder i funktioner, som kan erstattes af ny teknologi. Så lægesekretær er også et job i høj risiko.

”Vi har undersøgt alle lægesekretærers job i 2015 og undersøgt de arbejdsfunktioner de løser. Flere af deres arbejdsopgaver kan potentielt erstattes af ny teknologi,” siger Lukas Hidan.

Omvendt med fodterapeuter. Her er der 87 pct. af jobfunktionerne, der Ikke kan erstattes af robotter. De er i lav risiko.

”Teknologien er både en trussel og en mulighed for lønmodtagerne. Teknologien kan være en trussel, idet du som lønmodtager potentielt kan miste dit arbejde til ny teknologi. Omvendt kan teknologien også være en mulighed for at erstatte kedelige opgaver og gøre lønmodtagerne mere effektive," siger Lukas Hidan og fortsætter:

"Faglærte og ufaglærte er de grupper, der formentlig vil opleve de største forandringer. Vi kan generelt ikke se tegn på, at de teknologiudsatte grupper skulle have klaret sig dårligere end mindre udsatte grupper målt på løn og beskæftigelse. Dog skal vi være opmærksomme på de uddannelsesgrupper, der har klaret sig mindre godt og samtidig ikke er særligt mobile."

Rapportens konklusioner minder om andre analysers. Her er der imidlertid den forskel, at DEA's rapport har kigget på, hvilken uddannelse folk har taget i 2010 og så hvilket job, de har haft i 2015. Det åbner for, at rapporten også har resultater om mobiliteten på uddannelses- og jobmarkedet.

F.eks. viser rapporten ”at mere end halvdelen af de teknologiudsatte ufaglærte skiftede branche mellem 2010 og 2015. Til sammenligning fandt knap 40 pct. af faglærte i tilsvarende højrisikojob en ny jobfunktion i samme periode”. Det vil sige, at de teknologiudsatte ufaglærte tilsyneladende har en højere mobilitet end de faglærte.

Omvendt er det kun 11 pct. af lægesekretærer, der var lægesekretærer i 2010, som fem år senere har skiftet branche. Selv om lægesekretærerne sidder på et af de mest teknologiudsatte job, så skifter de ikke branche.

”Teknologien er både en trussel og en mulighed for lønmodtagerne. Teknologien kan være en trussel, idet du som lønmodtager potentielt kan miste dit arbejde til ny teknologi. Omvendt kan teknologien også være en mulighed for at erstatte kedelige opgaver og gøre lønmodtagerne mere effektive. Faglærte og ufaglærte er de grupper, der formentlig vil opleve de største forandringer. Vi kan generelt ikke se tegn på, at de teknologiudsatte grupper skulle have klaret sig dårligere end mindre udsatte grupper målt på løn og beskæftigelse. Dog skal vi være opmærksomme på de uddannelsesgrupper, der har klaret sig mindre godt og samtidig ikke er særligt mobile,” siger Lukas Hidan.

 

FAKTA - DEA-rapport: Fremtidens arbejdsmarked - Hvilke uddannelsesgrupper har udsigt til de største teknologiske forandringer?

  • Der er godt 340.000 faglærte og 170.000 ufaglærte ansat i et job, som er velegnet til at blive erstattet af robotter eller digitale løsninger.
  • At være en potentielt teknologiudsat uddannelsesgruppe er ikke ensbetydende med at blive presset ud eller gå ned i løn. Godt to ud af tre udsatte faglærte har oplevet positiv løn eller beskæftigelsesudvikling, mens halvdelen af de mindre udsatte faglærte dimittender har oplevet positiv løn eller beskæftigelsesudvikling mellem 2010 og 2015.
  • Der er stor forskel på, hvordan teknologiudsatte faglærte, har klaret sig, hvis der måles på udvikling i startløn og beskæftigelse. Tømrere og murere har oplevet en stigning i såvel startløn som beskæftigelse. En årsag til, at håndværkere klarer sig godt, kan være, at håndværkeruddannelserne er mere konjunkturfølsomme, og at vi i perioden har oplevet en højkonjunkturbølge.
  • Omvendt har danskere med kontoruddannelser, som lægesekretærer, klaret sig dårligt og er gået tilbage i løn og beskæftigelse. De udfordrede grupper er desuden kendetegnet ved, at deres dimittender er mindre mobile, i forhold til at skifte job eller branche, sammenlignet med andre uddannelsesgrupper.
  • Se den fulde rapport her
Tidligere artikelEtik må ikke blive en spændetrøje
Næste artikelIntelligente parkeringsløsninger kan reducere søgetrafik
Flemming Kjærsdam er partner og ansvarshavende redaktør på Digitalt