AIDC Denmark etablerer arbejdsgruppe til sporing og lokalisering

Henrik Granau er en erfaren IT-leder, der deltager i en række internationale fora med standardisering og udvikling af Best Practices inden for trådløs identifikation og automatisk datafangst.

Foreningen AIDC Denmark vil udarbejde vejledning til, hvordan danske virksomheder kan sikre sig imod at havne i en teknologisk blindgyde ved valg af sporings- og lokaliserings-løsninger baseret på Bluetooth og Ultra Wide Band.

Bluetooth Low Energy (BLE) fremstår allerede i dag, som et kvalificeret alternativ ved etablering af realtids lokaliserings systemer (RTLS), og der er udvikling på vej med batteriløse BLE-tags, der i visse situationer vil kunne substituere RFID tags.

Udfordringen ved BLE løsninger til sporing og lokalisering er dog, at der ikke som indenfor RFID er veldefinerede internationale standarder. Standarder, der sikrer, at produkter fra en leverandør vil kunne udskiftes med produkter fra en anden leverandør på et givet tidspunkt.

Den nye arbejdsgruppe skal derfor udarbejde vejledning for anskaffelse af BLE-løsninger – inkl. hvordan man kan sikre sig imod at blive låst til en leverandør, altså at sikre sig at man kan skifte til en anden leverandør uden urimelige ekstra omkostninger til vedligeholdelse og opgraderinger.

UWB 
Samtidig med at mange virksomheder planlægger at indføre BLE-baserede løsninger til lokalisering og sporing, er der kommet nyt fokus på en anden alternativ teknologi; Ultra Wide Band (UWB).

Både Apple og Samsung har nemlig valgt at deres nyeste lokaliseringstjenester (bruge sin Smartphone til at finde …. – sine bilnøgler, biblioteksbøger, værktøj osv.) baseres på UWB. UWB kan lokalisere med meget større præcision end BLE.

Ligesom med BLE er der heller ikke indenfor UWB de veldefinerede internationale standarder, som vi kender fra RFID – så gruppen vil også se på UWB.

Arbejdsgruppen er stiftet på initiativ af medlemmerne fra regionerne, der har problemstillingerne indenfor hospitalsområdet, men alle medlemmer i AIDC Denmark har mulighed for at deltage i arbejdsgruppen.

Eneste krav (udover at kontingentet er betalt :o)) er, at man er villig til at smøge ærmerne op, for det er en arbejdsgruppe, der kræver en indsats.

Gruppens arbejde vil ske på webmøder, der typisk vil blive afholdt hver 3.-4. uge, og det forventes at gruppen kan offentliggøre de første anbefalinger i løbet af efteråret 2021.

Gruppens arbejde vil blive ledet af sekretariatschefen, Henrik Granau, der således også er kontaktpunkt for dem der måtte være interesseret i at tage del i gruppens arbejde.

Tidligere artikelDigitale Fremtider 2025
Næste artikelADKAR forandrer hver enkelt medarbejder
Henrik Granau er en erfaren IT-leder, der deltager i en række internationale fora med standardisering og udvikling af Best Practices inden for trådløs identifikation og automatisk datafangst. Med sit store internationale netværk er han primus motor i at bringe viden om State of the Art inden for eks. RFID og IoT til Danmark. Som formand og stifter af det tematiske non-profit netværk, RFID i Danmark, arbejder han med erfaringsudveksling og vidensdeling omkring RFID, og en af hovedaktiviteterne for foreningen, er at være arrangør af den årlige ”RFID & IoT in the Nordics” konference.