Hovederne ruller i kommunerne fordi der mangler overblik

Cand. scient. adm. Morten Kjærsgaard (f. 1968)
Stifter 1999 Magenta.
Medstifter og formand for Open Source Leverandørforeningen (OSL) 2003-2010

I december 2019 fyrede økonomiudvalget i Gribskov Kommune velfærdsdirektøren på grund af manglende økonomisk overblik og dermed evnen til at styre kommunens økonomi. Og blot en måned senere, i januar 2020, fulgte Vordingborg Kommune trop ved at afskedige kommunens chef for borger- og arbejdsmarkedsafdelingen. Kommunen udstedte fyresedlen med baggrund i fejlberegninger og et millionunderskud. Begge sager minder om hinanden.

Igennem det seneste år har vi i Magenta arbejdet sammen med Ballerup Kommune om at give socialrådgiverne og deres chefer et mere solidt overblik over udgifterne på ”børne- og ungeområdet” i Ballerup Kommune. Det har resulteret i en forretningsdrevet løsning, OS2BOS, hvor 'OS2' fortæller, at løsningen ejes og drives videre af det kommunale OS2-fællesskab (Open Source red.) og BOS står for 'Bevilling og Styring'.

Alt for meget it udspringer af teknisk begejstring. "Lad os lave noget med blockchain!", eller som de sagde i Gladsaxe Kommune: "Sikken en smart algoritme! Lad os overvåge børnefamilierne." Det kostede som bekendt dyrt...

OS2-samarbejdet består af mellem 60 og 70 kommuner, og det udspringer af et her-og-nu forretningsbehov. Der står ikke en ”kommunalpolitisk udpeget organisation” som KOMBIT bag med en masse penge. OS2 er vokset op i kommunernes egen baghave og drives som forening. Derfor er der fokus på value-for-money og et kort aftræk fra projektet starter til det rammer markedet. Og når det har ramt markedet, stilles produkt eller service til rådighed for de andre medlemmer, som så kan bygge oven på.

Bevilling og styring
Et af eksemplerne er OS2BOS, der består af ganske få elementer:
- et digitalt bevillings- og styringssystem
- en konfigurerbar regelmotor, der holder styr på paragraffer og foranstaltninger og sikrer, at bevillinger sker i overensstemmelse med serviceloven.
- og endelig en rapport-funktion, der giver økonomisk indblik i de ”foranstaltninger” der bevilges.

Igen: Forretningen kommer først. Tidligere bevilgede en sagsbehandler indsatser uden at kende omkostningerne for forløbet. Med den nye løsning får sagsbehandlerne et ”straks overblik” over, hvad tingene koster, inden de godkendes. Det omfatter både enkeltstående udgifter og udgifter samlet på årsbasis for den enkelte borger.

Arbejder man med reel forretningsdrevet it-udvikling, kommer softwareleverandøren og it-afdelingen i Ballerup Kommune heller ikke uden om de primære brugere. Derfor trækker løsningen i høj grad på socialrådgivernes erfaringer og viden om de typiske sagsforløb. De taster de forventede udgifter, som endnu ikke er godkendte, ind i systemet for at kunne få en økonomisk prognose på, hvordan en sag forventes at udvikle sig over f.eks. det næste år. Og det giver kommunen en bedre mulighed for at lave budgetjusteringer i løbet af året.

Alene det - altså muligheden for at lave løbende budgetjusteringer - reducerer risikoen for at ende med store budgetoverskridelser. Og dermed også at undgå fyringer, som det er sket i Gribskov og Vordingborg kommuner de seneste fire uger. Så måske er det snarere manglen på overblik end manglende kompetencer, der er baggrunden.

Har du en forretning, og har du lyst til at arbejde med forretningsdrevet it, så tag fat i OS2-fællesskabet. Der er åbent for alle. Du vil blive udfordret, og du skal ind imellem holde tungen lige i munden, fordi man godt kan mærke, at samarbejdet består af flere end 60 kommuner. Men gevinsten er stor: Du får en bred kundekreds, og der er ingen bullshit-bingo. Det handler om forretning.

Du kan læse mere på OS2-fællesskabet og om OS2BOS: https://os2.eu/produkt/os2bos

Tidligere artikelEA´en skaber værdi på tværs med solide værktøjer
Næste artikelTæt dialog er nøglen til digital innovation og værdiskabelse
Morten Kjærsgaard (f. 1968) Cand. scient. adm. Stifter 1999 Magenta Medstifter og formand for Open Source Leverandørforeningen (OSL) 2003-2010